1 2 3 4 5

Strojárska výroba

Trieskové obrábanie súčiastok...

CNC stroje

Strojárske práce CNC do priemeru 450mm...

Opracovanie rotačných súčiastok

Trieskové obrábanie rotačných telies do veľkých priemerov...

Strojárenská výroba

Obrábanie kovov...

Trieskové obrábanie dlhých súčiastok

Do priemeru 900mm a do dĺžky až 3600mm

Strojárske práce, výrobky z kovovýroby

Fotogaléria prác našej kovovýroby poukazuje na základné schopnosti a technické vybavenie výrobných hál. Výrobky ako také sú vyrábané na základe požiadavky klienta v presne stanovenej veľkosti, kvalite a množstve.


Kovovýroba Slovensko

  • Trieskové obrábanie
  • Opracovanie súčiastok CNC
  • Strojárska výroba
  • Zákazková kovovýroba
  • Konštrukčná a technologická činnosť
  • Obchodná činnosť